Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
aboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
polegającego na powierzeniu zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
31.10.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym w okresie od 22 października 2018 r. do 20 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w  otwartym konkursie ofert dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z
zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub
zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym
w okresie od 22 października 2018 r. do 20 listopada 2022 r.
28.09.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Mikołowskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018
r.
31.10.2017 więcej
Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Mikołowskiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017
r.
02.11.2016 więcej
Nabór na członków Komisji Konkursowej : prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Mikołowskiego
30.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się